Számla tartalmi elemei

Miért nem jelzi a rendszer a számlán hogy eredeti vagy másolat, és miért nem példányszámozza?
2010. szeptember 27-én eltörölték a kötelező példányszámozást és az eredeti illetve másolati példányok feltüntetésére vonatkozó előírást is. Végül a 2014. ...
Thu, 19 Jan, 2017 at 12:02 PM
A papír alapú számlát alá kell írni és bélyegzővel el kell látni?
Nincs olyan jogszabály, ami előírná, hogy a kinyomtatott számlákat alá kell írni és le kell pecsételni, tehát a papír alapú számlák aláírás és céges bélyeg...
Thu, 19 Jan, 2017 at 12:02 PM
Hogyan tudom az eszámlán az időbélyeget és a digitális aláírást ellenőrizni?
digitális aláírás: Az elektronikus aláírással szembeni alapvető követelmény, hogy hitelesen azonosítsa a dokumentum aláíróját. A használt technikai megoldás...
Wed, 18 Ápr, 2018 at 10:52 AM
Vissza lehet dátumozni a számlát?
A jelenleg hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy visszamenőleg is lehessen számlát kiállítani. A számla kötelező tartalmi elemeire vonatkozó előí...
Thu, 19 Jan, 2017 at 12:07 PM
Hogyan tudok kedvezményt megadni?
A számlakészítés folyamatában a számla adatainál adható meg a kedvezmény %-os értéke. A kedvezmény a számla egészéből adható, tételenkénti %-os kedvezmény a...
Fri, 26 Jan, 2018 at 3:11 PM
Mit tudok tenni abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva csak később tudok számlázni, mint ahogy a fizetés történt?
Az érvényben lévő törvények nem teszik lehetővé, hogy a számla keltén módosítsunk, ezért ezt a Billingo nem is engedi. A teljesítés kelte azonban visszadátu...
Thu, 19 Jan, 2017 at 12:42 PM
A kerekítést hol tudom beállítani?
Erre két lehetőséged van. Vagy számlánként állítod be a számlakészítés folyamatában a számla adatainál, vagy a beállítások/számlabeállítások menüben alapér...
Wed, 25 Jan, 2017 at 2:36 PM
Milyen formátumúak a számlasorszámok? Tudok ezen változtatni?
A számlasorszámok az adott évszámmal kezdődnek, minden évben az 1-es sorszámmal. pl. 2017-000001. Ezen a formátumon nem lehet változtatni, azonban lehetősé...
Wed, 25 Jan, 2017 at 2:37 PM
Korábban egy másik számlázóprogramot használtam. Van arra lehetőség, hogy folytatólagosak legyenek a számláim sorszámai?
Az előírás szerint csak adott számlázóprogramon belül kell folytonosnak lenniük a sorszámoknak. Ha új számlázóprogramot használsz, ott is kötelezően egy...
Wed, 25 Jan, 2017 at 2:38 PM
Készítettem egy angol nyelvű devizás számlát és az Áfa forintban is szerepel a számlán. Miért?
Törvényi előírás, hogy a devizás számlán kötelező feltüntetni az áthárított ÁFA összegét forintban és az alkalmazott árfolyamot annak ellenére, hogy minden...
Thu, 6 Ápr, 2017 at 3:34 PM